ସିଇଓ ଚିଠି |

ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ:
ଜିନି ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ସହିତ, ଜିନି ବାୟୋଟେକ୍ ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି | ଏହିପରି, ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି |

ଆମେ ମାନବ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ଏବଂ “ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ରୂପାନ୍ତର” କରିବାର ମିଶନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ | ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ଏବଂ ଯେକ any ଣସି ଆହ୍ for ାନ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ | ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ, ଆମେ ଗ୍ରାହକ, କର୍ମଚାରୀ, ସମାଜ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ and ାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ medicine ଷଧ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ଆମର ଇତିହାସ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରିବା ପରେ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁ understand ିପାରୁ ଯେ ଅତୀତର ସଫଳତା ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମେଘ ପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ | ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡିକର କ୍ରମାଗତ ଅନୁସରଣ ବିନା ଆମେ ଏକ ଗ ious ରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ହାସଲ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ | ସଂସ୍କାରର ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଜ୍ science ାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ପଶୁମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗିନି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି | ଆମେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଗ ious ରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା |

ମେ, 01,2020